Buurtvereniging Kinschot v.z.w.
Kinschotkermis

KINSCHOT

"Kin" betekent grove spar en "schot" duidt  een hoger liggend land aan

dat uitsteekt in een moerassig gebied.

Of de adellijke familie "Van Kinschot" haar naam aan het gehucht gegeven heeft

of dat het omgekeerde gebeurd is, kan niet meer worden uitgemaakt.

Het landgoed Kinschot strekte zich in de middeleeuwen

op ongeveer dezelfde plaats uit als het gehucht Kinschot nu.

 

kapel